Nieuwe apero: Feliz, alcoholvrije bubbels en eerste mindful sparkling drankje

Dit drankje wordt gepositioneerd als niet-alcoholisch, gezond alternatief voor diegenen die helemaal gelukkig worden van een smaakvol glaasje bubbels tijdens de feestdagen of voor gelijk welke gelegenheid. Voor mensen die willen meedoen met het sociaal gebeuren van het glaasje cava of champagne, maar dan zonder alcohol en mét een meerwaarde qua smaak. Met Feliz bieden de beide 100% Belgische ondernemers een uniek en verrassend aperitief aan. Een ‘unguilty’ pleasure, zeker ook omdat er bijna geen suiker in zit, wat bij vele alcoholvrije drankjes wel anders is.

Feliz: mindful sparkling voor bewust genieten

Feliz is een uniek aperitief: alcoholvrij, ready-to-drink, en met de allures van champagne. Feliz onderscheidt zich qua smaak van andere alcoholvrije apero’s, die vaak limonade-achtig smaken en echte suikerbommen zijn. Feliz bevat kwalitatieve zuren (van onder meer natuurlijke fermentaties) en gezonde ingrediënten, en slechts een minimum aan suiker. Het bevat dan ook weinig calorieën. Het wordt door proevers omschreven als verfrissend, complex en verrassend, met een evenwichtige afdronk. Feliz komt het best tot zijn recht gekoeld en geserveerd in een champagneglas. De gloednieuwe drank is bedoeld om puur te drinken, zonder garnituur, zonder ijs, en niet gemixt met andere dranken.

Ludwig Lampaert, ondernemer achter Ghost in a Bottle: ‘We hebben specifiek gekozen voor een flesje van 33 cl omdat dit de inhoud is van twee champagneglazen, wat standaard per persoon voorzien wordt wanneer een cava of champagne geschonken wordt. Het serveren in een champagneglas maakt de beleving trouwens ook gewoonweg stijlvoller, wat helemaal past bij Feliz’.

Een positieve benadering van alcoholvrije dranken

De naam van het drankje is het Spaanse woord ‘gelukkig’. Lampaert verklaart: ‘Alcoholvrije drankjes worden dikwijls vanuit een negatief standpunt benaderd, en hebben daardoor een negatieve associatie. Denk maar aan de ‘niet’ in ‘niet-alcoholisch’ bijvoorbeeld. We vonden dat het tijd was om af te stappen van de negatieve gedachten die spelen bij alcoholvrije dranken. Daarom kozen we voor de naam Feliz. Bovendien willen we met ‘mindful’ de nadruk leggen op de keuze om bewust te zijn van wat en hoeveel je drinkt, zowel op het vlak van alcohol als op het vlak van suiker. We willen de verantwoordelijkheidszin van de mensen prikkelen en bewuste drinkers erkennen.’ 

Feliz kan je vandaag al kopen of bestellen bij zo’n 80-tal handelaars over heel België. Ghost in a Bottle had met name al een heel netwerk van drankhandelaars voor zijn spirits (gins en rums) en alcoholvrije spirits. De kostprijs per flesje van 33 cl wordt bepaald door de handelaar, en ligt rond de 5 euro. Feliz Mindful Sparkling® werd als naam gedeponeerd.

100% Belgisch

Lampaert: ‘Feliz wordt volledig gemaakt in België. De ingrediënten worden samengevoegd in Hoeilaart, in de druivenstreek waar ik mijn bedrijf heb. In Brugge, in een beschutte werkplaats wordt de drank afgewerkt, gebotteld en geëtiketteerd.’ 

Feliz wordt in eerste instantie gericht naar vrouwen die van het leven genieten, maar om uiteenlopende redenen (al graag eens) geen alcohol drinken. Uiteraard breidt de groep mensen die al eens alcoholvrij drinkt zich vandaag de dag snel uit. Denk maar aan de ‘Tournée Minerale’-beweging in februari. 

Partnerschap Ghost in a Bottle en El Gusto Loco

Feliz is een co-creatie van het Hoeilaartse Ghost in a Bottle en El Gusto Loco uit Boom. Beide bedrijven hebben verschillende ambities met de aperodrank. Ghost in a Bottle werkt nauw samen met drankhandelaars en wil in 2021 een 250-tal Belgische drankhandelaars overtuigen om Feliz te verkopen. El Gusto Loco richt zich op evenementen en horeca en wil het drankje graag op tafel zien staan in de Belgische (sterren)restaurants. 

In totaal willen beide bedrijven graag zo’n 50.000 flesjes Feliz over de toonbank zien gaan in 2021. Ze willen dé referentie worden op het vlak van alcoholvrije dranken. 

Meer info over Feliz: https://www.felizdrinks.com/ 

Wens je meer informatie of een interview, gelieve dan contact op te nemen met Aurélie Decoster bij Luna: 0495 59 38 00 / aurelie@luna.be

Over Ghost in a Bottle

Het verhaal van Ghost in a Bottle begon in 2015 toen oprichter Ludwig Lampaert van start ging met de productie van Ginetical. Een gin met een duidelijke verwijzing naar zijn roots, zowel in smaakprofilering als in het creatieve concept. Onder de slogan ‘modern spirits, ancient traditions’ werd het gamma verder uitgebreid met producten waarbij authenticiteit steeds de eerste viool speelt. In 2018 werden de eerste Belgische niet-alcoholische distillaten op basis van kruiden en bloemen gelanceerd, onder de brand ‘No Ghost in a Bottle’. No Ghost is verkrijgbaar in drie varianten: Herbal, Floral en Ginger Delight, waarbij beleving, gezondheid en bewust drinken steeds centraal staat. 

Meer informatie: https://ghostinabottle.be/

Over El Gusto Loco

El Gusto Loco is gespecialiseerd in het produceren van biologische hoogwaardige, gezonde dranken en siropen. Al hun producten zijn plantaardig, inclusief de zuivelvrije waterkefir.
Kefir is een heerlijke, natuurlijk gefermenteerde sprankelende drank met miljarden levende culturen die het immuunsysteem en de algehele darmgezondheid ondersteunen. Daarnaast produceren ze shrubs, een siroop op basis van biologische appelazijn waaraan fruit, rietsuiker, kruiden en specerijen worden toegevoegd.

Meer informatie: https://www.elgustoloco.be/ 

---

Nouvel apéro : Feliz, des bulles sans alcool pour une première boisson pétillante « de pleine conscience »

Cette boisson se positionne comme une alternative saine et sans alcool pour tous ceux qui apprécient un verre de bulles savoureux en vacances ou à toute autre occasion particulière. Pour les personnes qui veulent participer à la vie sociale où la coupe de cava ou de champagne est de la partie et qui favorisent une boisson sans alcool avec une valeur ajoutée gustative. Avec Feliz, les deux entrepreneurs 100% belges proposent un apéritif unique et surprenant. Un plaisir « sans culpabilité ». C’est d’autant plus vrai qu’il ne contient quasi pas de sucre, à l’inverse de la plupart des produits sans alcool.

Feliz : des bulles à déguster « en pleine conscience » pour un plaisir responsable

Feliz est un apéritif unique : sans alcool, prêt-à-boire et aux allures de champagne. Feliz se distingue d’autres apéritifs non alcoolisés par son goût, ceux-ci ont souvent des saveurs de limonade et sont une véritable explosion de sucre en bouche. Feliz contient des acides qualitatifs (dont des ferments naturels) et des ingrédients sains, avec un minimum de sucre. Il est par conséquent hypocalorique. Il est décrit par les dégustateurs comme étant rafraîchissant, complexe et surprenant, avec une note finale équilibrée. Feliz se savoure frais et est servi dans un verre à champagne. Cette nouvelle boisson est conçue pour être consommée pure, sans garniture, sans glace et non mélangée avec d’autres boissons.

Ludwig Lampaert, l’entrepreneur à l’origine de Ghost in a Bottle, déclare : « Nous avons spécialement choisi une bouteille de 33 cl parce que cela équivaut au contenu de deux coupes de champagne, la norme prévue par personne lorsqu’on sert du cava ou du champagne. Servir dans un verre à champagne rend aussi l’expérience tout simplement plus élégante, ce qui correspond parfaitement à Feliz. »

Une approche positive des boissons sans alcool 

Le nom de la boisson provient du mot espagnol « heureux ». Ludwig Lampaert explique : « Nous pensons que les boissons sans alcool sont souvent abordées sous un angle négatif et ont donc une connotation négative. Il suffit par exemple de songer au « non » dans « non alcoolisé ». Nous estimons qu’il est temps de se débarrasser des préjugés ayant trait aux boissons sans alcool. C’est pourquoi nous avons opté pour le nom Feliz. De plus, le terme « mindful » souligne le choix réalisé « en pleine conscience » de ce que vous buvez et de la quantité que vous décidez d’absorber. Cela concerne tant l’alcool que la quantité de sucre consommés. Nous voulons stimuler le sens des responsabilités de chacun et valoriser les buveurs conscients. »

Feliz peut déjà être acheté ou commandé aujourd’hui chez pas moins de 80 revendeurs partout en Belgique. Ghost in a Bottle avait déjà mis en place un réseau étoffé de revendeurs pour ses spiritueux (gins et rhums) et ses boissons sans alcool. Le coût par bouteille de 33 cl est déterminé par le commerçant et s’élève à environ 5 euros. Feliz Mindful Sparkling® est une marque déposée.

Une aventure 100% belge

Ludwig Lampaert, fondateur de Ghost in a Bottle complète : « Feliz est entièrement fabriqué en Belgique. Les ingrédients sont assemblés à Hoeilaart, dans la région viticole où j’ai installé mon entreprise. La boisson est achevée, embouteillée et étiquetée dans un atelier protégé situé à Bruges. »

Feliz est principalement destiné à une clientèle féminine aimant la vie, mais qui préfère ne pas boire d’alcool pour toute une série de raisons. Bien sûr, ce groupe de personnes buvant des boissons sans alcool est en forte croissance aujourd’hui. Le mouvement « Tournée Minérale » qui a lieu chaque année en février en atteste.

Le partenariat de Ghost in a Bottle avec El Gusto Loco

Feliz est une cocréation de la société hoeilaartoise Ghost in a Bottle et d’El Gusto Loco, située à Boom. Les deux entreprises ont des ambitions différentes en ce qui concerne les apéritifs. Ghost in a Bottle travaille en étroite collaboration avec des distributeurs de boissons. Elle veut convaincre d’ici 2021 250 d’entre eux de vendre Feliz en Belgique. El Gusto Loco se concentre, pour sa part, plus spécifiquement sur les événements et l’horeca. Elle ambitionne de voir la boisson trôner sur les tables des restaurants belges (étoilés).

Au total, les deux entreprises aimeraient vendre environ 50 000 bouteilles de Feliz en 2021. Elles veulent ainsi devenir la référence dans le domaine des boissons non alcoolisées.

Pour de plus amples informations concernant Feliz : https://www.felizdrinks.com/ 

Si vous souhaitez davantage d’informations ou une interview, veuillez contacter Aurélie Decoster chez Luna: 0495 59 38 00 / aurelie@luna.be

À propos de Ghost in a Bottle

L’histoire de Ghost in a Bottle a commencé en 2015 lorsque son fondateur Ludwig Lampaert a débuté la production de Ginetical. Ce gin est une référence claire à ses racines à la fois au niveau de ses caractéristiques gustatives que de son concept créatif. Sous le slogan « esprits modernes, traditions anciennes », la gamme s’est encore enrichie de produits où l’authenticité est au centre de l’attention. En 2018, la marque No Ghost in a Bottle voit le jour, elle célèbre la création des premiers distillats belges sans alcool à base d’herbes et de fleurs. No Ghost est disponible en trois variantes : Herbal, Floral et Ginger Delight. L’expérience client, la santé et la consommation responsable y restent au cœur des priorités.

Pour de plus amples informations : https://ghostinabottle.be/

À propos d’El Gusto Loco

El Gusto Loco est spécialisé dans la production de boissons et de sirops biologiques sains de haute qualité. Tous leurs produits sont réalisés à base de végétaux, y compris le kéfir d’eau sans produits laitiers.
Le Kéfir est une boisson gazeuse délicieuse, naturellement fermentée grâce à des milliards de cultures vivantes qui renforcent le système immunitaire et l’équilibre intestinal global. De plus, ils produisent des « shrubs » ou « vinaigres à boire », des sirops à base de vinaigre biologique de pomme auxquels sont ajoutés des fruits, du sucre de canne, des herbes et des épices.

Pour de plus amples informations : https://www.elgustoloco.be/

Nieuwe apero: Feliz, alcoholvrije bubbels en eerste mindful sparkling drankje

Ghost in a Bottle lanceert Ambr: exotisch, alcoholvrij en suikerarm

Een duik in de Oosterse keuken met dit pittig drankje Brussel, 19 mei 2021 – Het Hoeilaartse Ghost in a Bottle lanceert een nieuw, kruidig en exotisch drankje: Ambr. Het Oosterse kurkumadrankje met gember bevat geen alcohol en slechts weinig suiker. Met dit drankje voegt Ghost in a Bottle een vijfde alcoholvrij alternatief toe aan zijn lijstje.

Lees meer

Ghost in a Bottle lance Ambr : une boisson exotique, sans alcool et pauvre en sucre

Une boisson épicée à la rencontre des saveurs orientales Bruxelles, le 19 mai 2021 – La start up hoeilaartoise Ghost in a Bottle lance une nouvelle boisson épicée et exotique : Ambr. Cette boisson orientale au gingembre et au curcuma ne contient pas d’alcool et peu de sucre. Il s’agit du cinquième nectar non alcoolisé créé par Ghost in a Bottle.

Lees meer

Ghost in a Bottle wint goud met Bordeaux Cask Rum

Gouden award voor Ghost in a Bottle bij de World Rum Awards in Londen Hoeilaart, 5 mei 2021 – Ghost in a Bottle, innovator in dranken, wint de World Rum Awards 2021 in de categorie ‘Column still’ met zijn Bordeaux Cask Rum. Dit is ondertussen de derde award die Ghost in a Bottle op zijn palmares heeft staan. De drankenproducent won al eerder een award met een andere rum, en viel ook al in de prijzen met zijn allereerste gin.

Lees meer

Ghost in a Bottle remporte l’or avec son Bordeaux Cask Rum

Ghost in a Bottle décroche un Gold Award aux World Rum Awards de Londres Hoeilaart, le 5 mai 2021 – Ghost in a Bottle, innovateur en boissons, remporte les World Rum Awards 2021, dans la catégorie « Column still », avec son Bordeaux Cask Rum. C’est le troisième prix que Ghost in a Bottle gagne. Le producteur de boissons a déjà reçu un prix pour un autre rhum et s’est vu décerner plusieurs prix pour son premier gin.

Lees meer

Nouvel apéro : Feliz, des bulles sans alcool pour une première boisson pétillante « de pleine conscience »

Une nouvelle palette de goûts étonnants et un taux de sucre quasi inexistant pour le consommateur responsable Bruxelles, le 14 décembre 2020 – Les entreprises Ghost in a Bottle et El Gusto Loco, respectivement situées à Hoeilaart et à Boom, scellent un partenariat et lancent un nouvel apéritif prêt-à-boire et pétillant : Feliz. Il s’agit de la première boisson de sa catégorie : pétillante, à déguster en pleine conscience, à peine sucrée et sans raisins. Feliz est donc appelée à devenir la référence des apéritifs sans alcool.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x